ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه گلستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه كاشان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه يزد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه كردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هنر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  آذربايجان غربي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه اروميه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اردبيل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بوشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هنر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خراسان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فارس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه قم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  كردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گلستان	 گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لرستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه لرستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مركزي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه اراك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه قشم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج يزد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه يزد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آزادشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آستارا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آشتيان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اشكذر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آيت اله آملي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ابركوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ابهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اراك گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اردستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اردكان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ارسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اروميه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج استهبان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اسلامشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اقليد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج امارات متحده عربي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ايذه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ايرانشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ايلام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بابل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بافت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بجنورد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بردسير گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بروجرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بناب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بندرانزلي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بندرعباس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بندرلنگه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بوشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهبهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بيرجند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج پارس آباد مغان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تاكستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تبريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تربت جام گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تربت حيدريه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تفت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تفرش گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران پزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران جنوب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران شمال گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران مركزي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جهرم گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جيرفت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خاش گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خدابنده گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خمين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خميني شهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خوراسگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خوي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دامغان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دزفول گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دندانپزشكي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دهدشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج رشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج رودهن گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج رفسنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زابل گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  فراهان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فردوس گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فسا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فلاورجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فيروزآباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج فيروزكوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قائم شهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قائنات گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قزوين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج قوچان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كازرون گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كاشمر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج كرمانشاه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گچساران گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گرگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گرمسار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گلپايگان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لارستان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لامرد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج لاهيجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ماكو گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ماهشهر گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مباركه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج واحد مجازي گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مراغه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مرند گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مرودشت گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مشهد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مهاباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مياندوآب گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ميانه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نايين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نجف آباد گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نراق گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نكا گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ني ريز گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج نيشابور گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ورامين گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج همدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ياسوج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زاهدان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زرندكرمان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج زنجان گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ساري گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ساوه گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سبزوار گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سپيدان

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جراح عمومی= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جراح لثه= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج چشم پزشک= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج خون شناسی= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج داخلی= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج روانپزشک= بهترین کرج پزشک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهداشت =توانبخشی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج کاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گفتاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج داغ ترین اخبار + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهترین مراکز + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج کاردرمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهترین مراکز + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج کرج + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی= + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ریتالین =الکتروتراپی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج دستگاه= داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج

 

گفتار در مانی  کاردرمانی فیزیو تراپی  شنوایی شناسی بینایی سنجی ارتوپدی فنی  

انجمن ها  مجلات علمی  دانشگاه ها و دانشکده ها کلینیکهای تخصصی مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد              اطلاعات  پزشکان کرج

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5    6    7    8   9     10    11   12      13    14    15  16   17  18    19   20    NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

صفحه اصلی

  درباره ما

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

 
 


       شماره مجوز تبلیغات760/91/ن/پ

 

 + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج  + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اپتومتري ايران(علمي) + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اداره امور بيمارستانها + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ارتودنتيستهاي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ارولوژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن آسم وآلرژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اعتياد ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن مامايي + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن تنظيم خانواده ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اقتصاد بهداشت ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن آموزش بهداشت ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن آموزش پزشکي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اندودنتيستهاي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن انگل شناسان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن باروري و ناباروري ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن بهداشت کار ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن بهداشت محيط ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پرستاري ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن بيوشيمي پزشکي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پروستودنتيستها + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پزشکان قانوني ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پزشکي اجتماعي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پزشکان عمومي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پزشکي هسته اي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پيوند اعضاء ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن تغذيه ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان ارتوپدي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان اطفال ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان توراکس ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان ستون فقرات ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان فک ودهان وصورت + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان قلب ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان مغزواعصاب ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن چشم پزشکي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن داروسازان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن درون بين دستگاه گوارش + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن دندانپزشکي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن دندانپزشکي کودکان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن راديولوژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن روانپزشکان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن روانشناسي باليني ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن روماتولوژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جراحان زنان ومامايي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن علوم اعصاب اطفال ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن فيزيک پزشکي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن طب کار ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جمعيت مامايي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين ريه ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين علوم دارويي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن مدارک پزشکي + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن مددکاري اجتماعي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ميکروب شناسان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن نفرولوژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پزشکان نوزادان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ويروس شناسي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن هيپنوتيزم باليني ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پريودنتولوژي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پاتولوژيست هاي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن اپتومتري ايران (صنفي) + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن علوم اعصاب + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن فيزيوتراپي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن جامعه جراحان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ژنتيک ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن پزشکان کودکان ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج

 

 


 

 

گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرج + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج گفتار توان گستر هوشمند + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نروفیدبک + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج سه بعدی محرک مغز + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج طیف اوتیسم + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج والدین همراه     =کم توانی ذهنی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج طیف اوتیسم + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج والدین همراه کودک در جلسه درمانی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج جلسه درمانی شامل SI + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج تربیت شنیداری + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج آموزش ذهنی + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص + بهترین کلینیک گفتاردرمانی و کاردرمانی ویژه اوتیسم کرج کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی    =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعه جراحان ايران

iras.ircme.ir

021-26401420

 

11502

انجمن جراحان مغز واعصاب ايران

irneso.ircme.ir

021-22264041

 

11503

انجمن راديولوژي ايران

isr.ircme.ir

021-44462078

 

11504

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

icim.ircme.ir

021-88014005-7

 

11505

انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

isacp.ircme.ir

021-22725033

 

11506

انجمن علمی داروسازان ايران

ispha.ircme.ir

021-88515830-31

 

11507

انجمن پزشكان كودكان ايران

irpediatrics.ircme.ir

021-66968317-8

 

11508

انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

anesth.ircme.ir

021-88834989

 

11509

انجمن جراحان ارتوپدي

ioa.ircme.ir

021-88983609

 

11510

انجمن چشم پزشكي ايران

irso.ircme.ir

021-66919061-2

 

11512

انجمن متخصصين ريه ايران

تعریف نشده

 

 

11513

انجمن جراحان گوش و گلو و بيني و سر و گردن ايران

ent.ircme.ir

021-88979101-4

 

11514

انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران

derm.ircme.ir

021-88202914-15

 

11515

انجمن نفرولوژي ايران

irsn.ircme.ir

021-66912653

 

11516

انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران

iagh.ircme.ir

021-88335061-3

 

11517

انجمن دندانپزشكي ايران

ida.ircme.ir

021-88289256-9

 

11518

انجمن علمي اورولوژي ايران

iua.ircme.ir

021-88526900

 

11519

انجمن پزشكان عمومي ايران

iranmd.ircme.ir

021-84138319

 

11520

انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري

isidtm.ircme.ir

021-26109396

 

11521

انجمن طب فيزيكي و توانبخشي

ispmr.ircme.ir

021-22731112

 

11526

انجمن هماتولوژي و انكولوژي ايران

تعریف نشده

021-88004140

 

11527

انجمن قلب و عروق ايران

iha.ircme.ir

021-23922529,22048174

 

11533

انجمن فيزيولوژي فارماكولوژي ايران

تعریف نشده

 

 

11534

انجمن جراحان دهان، فك و صورت ايران

soms.ircme.ir

021-88202587-90

 

11536

انجمن آسم و آلرژي ايران

تعریف نشده

021-66597723

 

11537

انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

iranaps.ircme.ir

021-88653239

 

11538

انجمن اندودانتيست هاي ايران

iaen.ircme.ir

021-88242357

 

11539

انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

irantox.ircme.ir

021-88923195

 

11540

انجمن علمی تغذيه با شير مادر ایران

breastfeed.ircme.ir

021-22909128

 

11541

انجمن روان پزشكان ايران

ipa.ircme.ir

021-88336726

 

11542

انجمن انگل شناسي ايران

تعریف نشده

021-88953042

 

11543

انجمن علمي پيوند اعضاء ايران

تعریف نشده

 

 

11544

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

isia.ircme.ir

021-22439970

 

11545

انجمن جراحان قلب

iscs.ircme.ir

021-26401341

 

11546

انجمن پرتو درمانی ایران

تعریف نشده

 

 

11547

انجمن علمي ميكروب شناسي ايران

تعریف نشده

 

 

11548

انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11549

انجمن علمي باروري و ناباروري

تعریف نشده

021-88525512-13

 

11550

انجمن علمي ويروس شناسي ايران

isv.ircme.ir

021-88020916

 

11551

انجمن علمي پروستودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288841

 

11552

انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران

تعریف نشده

 

 

11553

انجمن علمي آسيب شناسي ايران

iranpath.ircme.ir

021-66912646

 

11554

انجمن ارتودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288358

 

11555

انجمن هماتولوژي ، انكولوژي اطفال ايران

iphos.ircme.ir

021-66912679

 

11556

انجمن فيزيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11558

انجمن دندانپزشكان اطفال ايران

تعریف نشده

 

 

11559

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

iacld.ircme.ir

021-88970700

 

11560

انجمن متخصصين زنان و مامايي ايران

naigo.ircme.ir

021-88309564-6

 

11561

انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

تعریف نشده

021-55409495-6

 

11562

انجمن بررسي و مطالعه درد ايران

ips.ircme.ir

021-44045436

 

11563

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

تعریف نشده

 

 

11564

انجمن علمي آترواسكلروز ايران

irsa.ircme.ir

021-44086988,09128106449

 

11565

انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

igda.ircme.ir

021-88245477

 

11567

انجمن جراحان دست ايران

تعریف نشده

021-88665228-9

 

11568

انجمن علمي پزشكي ليزري ايران

imla-laser.ircme.ir

021-238723002-3

 

11569

جامعه انجمن ها ي علمي فوق تخصص هاي داخلي ايران

irsims.ircme.ir

021-66912648

 

11570

انجمن علمي بيماري هاي مغز و اعصاب ايران

iranneurology.ircme.ir

021-66940036

 

11571

انجمن علمي انتقال خون ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11572

انجمن اندويورولوژي

endourology.ircme.ir

021-22580201

 

11573

انجمن علمی جراحان عمومي ايران

iags.ircme.ir

021-88512559,88524247

 

11574

انجمن جراحان مفصل ران

hipsociety.ircme.ir

021-22605090

 

11575

انجمن تغذيه كودكان ايران

iscn.ircme.ir

021-88910190-1

 

11576

انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران

تعریف نشده

 

 

11577

انجمن بيماري هاي دهان و تشخيصي ايران

تعریف نشده

 

 

11578

انجمن سرطان هاي زنان ايران

تعریف نشده

 

 

11579

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

تعریف نشده

 

 

11580

انجمن عفوني اطفال ايران

ipsociety.ircme.ir

021-66968317-8

 

11581

انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس ايران

isccp.ircme.ir

09329231027

 

11582

انجمن حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران(pota)

pota.ircme.ir

021-88367182

 

11583

انجمن علمی جراحان پلاستيك و زیبایی ايران

plasticsurgeons.ircme.ir

021-88506456-7

 

11584

انجمن علمي پري ناتولوژي ايران

تعریف نشده

021-22251736

 

11585

انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11586

انجمن علمی گوارش و كبد كودكان

ispgh.ircme.ir

021-66924545

 

11587

انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران

icns.ircme.ir

021-77880056

 

11588

انجمن علمی بيهوشي قلب ايران

تعریف نشده

 

 

11589

انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران

تعریف نشده

 

 

11590

انجمن علمي متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

crd.ircme.ir

021-88271967

 

11591

انجمن علمي كايروپراكتيك ايران

irca.ircme.ir

021-22577131

 

11592

انجمن راديولوژي دهان ، فك و صورت ايران

تعریف نشده

021-88247869

 

11593

انجمن علمي نوروژنتيك ايران

تعریف نشده

021-88079723

 

11594

جامعه آزمايشگاهيان ايران

تعریف نشده

 

 

11595

انجمن كولوپروكتولوژي ايران

ircps.ircme.ir

 

 

11596

انجمن علمي طب اورژانس ايران

isem.ircme.ir

021-88915410

 

11597

انجمن علمي پزشكان قانوني ايران

lma.ircme.ir

021-88809593

 

11598

انجمن علمي آسيب شناسان دهان، فك و صورت ايران

تعریف نشده

 

 

11599

انجمن سرطان ايران

ica.ircme.ir

021-66567619

 

70001

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

تعریف نشده

021-22663165-6

 

70002

انجمن قلب كودكان ايران

ispc.ircme.ir

021-22663212

 

70003

انجمن پرتودرماني سرطان

isro.ircme.ir

021-66567619-20

 

70004

انجمن پريودنتولوژي هاي ايران

تعریف نشده

021-88245591

 

70005

انجمن تشخيص و درمان جنين

تعریف نشده

021-66565500

 

70006

انجمن علمي شنوائي شناسي ايران

iaa.ircme.ir

021-88947396

 

70007

انجمن سكته مغزي در بيماريهاي عروق و نخاع ايران

تعریف نشده

021-61192426

 

70008

انجمن كنترل دفع ايران

ircs.ircme.ir

021-88492373

 

70009

انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران

تعریف نشده

 

 

70010

انجمن فيزيوتراپي

pta.ircme.ir

021-77607912

 

70011

انجمن ارگونومي و مهند سي عوامل انساني ايران

تعریف نشده

 

 

70012

انجمن اكوكارديوگرافي ايران

isecho.ircme.ir

 

 

70013

انجمن پزشكي اجتماعي

icma.ircme.ir

021-88991107

 

70014

انجمن علمي كاردرماني ايران

تعریف نشده

021-22180037

 

70015

انجمن علمی متخصصين زنان شاغل در باروري و ناباروري

isfsir.ircme.ir

021-88774444

 

70016

انجمن علمي اپتومتري ايران

تعریف نشده

 

 

70017

انجمن روماتولوژي ايران

iranrheum.ircme.ir

021-88330033

 

70018

انجمن بهداشت كار ايران

تعریف نشده

 

 

70019

انجمن نفرولوژي كودكان ايران

iranspn.ircme.ir

021-22226127

 

70020

انجمن داروسازي باليني ايران

iscp.ircme.ir

021-88326454

 

70021

انجمن علمي راينولوژي ايران

irc.ircme.ir

021-88950395

 

70022

انجمن باكتري شناسي پزشكي ايران

ismb.ircme.ir

021-82943181

 

70023

انجمن علمي مامايي ايران

تعریف نشده

021-88190164

 

70024

انجمن اينترونشنال كارديولژي ايران

isoic.ircme.ir

021-88420351

 

70025

انجمن علمي پزشكي هوا و فضاي ايران

تعریف نشده

021-44666124

 

70026

انجمن علمي طب كار ايران

تعریف نشده

021-55677337

 

70027

انجمن جراحان زانو ، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران

تعریف نشده

021-88777176

 

70028

انجمن علمي پزشكي خواب ايران

تعریف نشده

021-88449045

 

70029

انجمن علمي اداره امور بيمارستانها

تعریف نشده

021-88989129

 

70030

انجمن ژنتيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

70031

انجمن الكتروفيزيولوژی قلب ایران

irhrs.ircme.ir

 

 

70032

انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران

تعریف نشده

021-22718505

 

70033

انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

تعریف نشده

 

 

70034

انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران

iasem.ircme.ir

021-88630227-8

 

70035

انجمن مراقبت هاي ويژه ايران

icu.ircme.ir

 

 

70036

انجمن سلامت خانواده

تعریف نشده

 

 

70037

انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

iacoh.ircme.ir

021-22421813

 

70038

انجمن علمي پرستاري ايران

ina.ircme.ir

 

 

70039

انجمن مراقبت از استومی ایران

تعریف نشده

 

 

70040

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تعریف نشده

 

 

70041

انجمن طب سنتی ایران

تعریف نشده

 

 

70042

انجمن علمی طب سوزنی ایران

تعریف نشده

22439936

 

70043

انجمن پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

تعریف نشده

021-88004140

 

70044

انجمن جراحان کودکان ایران

تعریف نشده

021-26401423

 

70045

انجمن آموزش پزشکی ایران

ame20.ircme.ir

 

 

70046

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70047

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

iapme.ircme.ir

021-88789465

 

70048

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

iaes.ircme.ir

021-66501113

 

70049

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

isaop.ircme.ir

021-22180010

 

70050

انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران

تعریف نشده

 

 

70051

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

ismm.ircme.ir

021-88622589

 

70052

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

تعریف نشده

 

 

70053

انجمن علمی گفتار درمانی ایران

slp.ircme.ir

09198272445

 

70054

انجمن علمی جراحان توراکس ایران

ists.ircme.ir

 

 

70055

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

ihea.ircme.ir

021-44056127,44055436

 

70056

انجمن علمی اندوواسکولار ایران

iaevt.ircme.ir

 

 

70057

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

iserb.ircme.ir

 

 

70058

انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران

hbisa.ircme.ir

021-81633804

 

70059

انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تعریف نشده

 

 

70060

انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

irmpa.ircme.ir

021-22471884-5

 

70061

انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

تعریف نشده

 

 

70062

انجمن علمی علوم تشریحی ایران

تعریف نشده

 

 

70063

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تعریف نشده

 

 

70064

انجمن علمی جراحان ارتوپدی اطفال ایران

تعریف نشده

 

 

70065

انجمن علمی پدیده شناسی سلامت ایران

isphs.ircme.ir

 

 

70066

انجمن علمی بیوفارماسی و فارکوکینتیک ایران

تعریف نشده

 

 

70067

انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70068

انجمن علمی علوم اعصاب ایران

تعریف نشده

 

 

70069

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

تعریف نشده

 

 

70070

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

تعریف نشده

 

 

70071

انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

تعریف نشده

 

 

 

 

http://www.irisfd.com/

سایت فدراسیون جانبازان و معلولین

http://www.adrh.ir/

انجمن دفاع از حقوق معلولين ايران

http://www.rehabiran.net/

بانك اطلاعات توانبخشي ايران

http://www.mkamali.com/

پايگاه شخصي دكتر محمد كمالي

http://disable1.persianblog.ir/

دلتنگي هاي يك معلول

http://www.shamdani.com/

شمعداني / پيوندهايي با ديگر سايت ها

http://www.citrowcid.org/

مركز آموزشي، توانبخشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران

http://www.isaarsci.ir/

مركز ضايعات نخاعي جانبازان

http://www.kahrizak.com/

آسايشگاه خيريه كهريزك

http://www.baavarnew.ir/

سايت باور

http://www.rehabiran.com/

وب گاه توانبخشي ايران

http://www.iranscubadiver.com/

سايت آموزش غواصي معلولان

http://www.bioelec-society.com/

انجمن بیوالکتریک ایران

http://iransdp.com/

سایت جامعه معلولين ایران

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

    آخرین نوشته ها

 

 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •   آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت :: stuttering ::
   بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

  •  

 •  

      

   

     

   

      
     

   

      
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                      برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی