کلوبوتینول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترفردیس 09121623463

کلوبوتینول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترفردیس 09121623463

 

کلوبوتینول برای درمان علامتی سرفه های با علت نامشخص و نیز سرفه های ناشی از تحریکات مختلف بویژه در موارد نارسایی دستگاه تنفس بکار می رود.

مکانیسم اثر کلوبوتینول

کلوبوتینول موجب تضعیف مرکز سرفه در بصل النخاع می شود.

فارماکودینامیک

داروی کلوبوتینول موجب تضعیف مرکز سرفه در بصل النخاع می شود.

فارماکوکینتیک

جذب کلوبوتینول از دستگاه گوارش سریع و تقریبا کامل بوده و پس از 2 ساعت، حداکثر غلظت پلاسمایی آن حاصل می گردد.
نیمه عمر کلوبوتینول حدود 23-32 ساعت می باشد.80-90% آن از طریق کلیه ها و حدود 3% از راه مدفوع دفع می گردد.

مقدار مصرف کلوبوتینول

خوراکی:
بزرگسالان:
مقدار 30-40 قطره یا 1-2 قرص،3 بار در روز.
کودکان:
-با سن کمتر از 3 سال:1 drop/kg و روزانه سه بار .
-با سن بیش از 3 سال:10تا 20 قطره ، 3 بار در روز.

هشدارها

قبل از شروع درمان باید علت بروز سرفه دقیقا بررسی شود زیرا سرفه ،عامل مهمی در دفاع از نایژه بوده و در برخی موارد درمان علامتی آن به نفع بیمار نیست.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

-فردیس خیابان شهدای فردیس

-فردیس فلکه چهارم آزادگان

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی بهاران

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی رجایی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی کلانتری

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی گلستان ۳

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی داغی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی شقایق

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی صدوقی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی پیروزی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی امام خمینی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی یاس

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی بنفشه

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۱۰ متری اول

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی جلیلی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۲۱

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۴۹

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۵۱

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۵۳

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۴۷

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ابوریحان

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ابومسلم

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی حقیقی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی کیوان

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی اسلامی

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی احمدی نسب ۳۲

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی نوش آبادی ۳۶

-فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۳۷

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی برومند

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی شهرداری

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی فرعی ۳۷

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۴۱

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۴۳

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی وحیدی

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پرچمی

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی میرزاخانی

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی خیردوست

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حسینیه

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۳۸

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۱۲

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی چمران

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی بهشت

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی گلها

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی کرمی

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ششم غربی

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پنجم غربی

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پرهام

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی توحید

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۲۲

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۶

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۸

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی گلستان

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳۳

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳۰

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۹

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۷

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۳

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۱

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حافظ

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۱

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۵

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی مدرس

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی فضای سبز

-فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حیدری

-فردیس خیابان اصلی کانال آب غربی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نسترن

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  فرشته

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  پانزدهم غربی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی بعثت

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی طباطبایی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی آتش نشانی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی طلوع

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  خیام

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  نسترن

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی لاله اول

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  ۲۰ متری قریشی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  ۲۰ قدیمی

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  دهکده

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  چهاردهم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  دوازدهم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  دهم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نیلوفر

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی یاسمن

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  هشتم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ششم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی پنجم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی چهارم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی سوم

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی دوم

-فردیس خیابان اص لی امام خمینی فرعی  اول

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی مسلم ابن عقیل

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ارغوان

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نیلوفر

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی حافظ

-فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی سعادت

-فردیس شهرک ناز

-فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه یک

-فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه دوم

-فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه سوم

-فردیس شهرک ناز فرعی خرد

-فردیس شهرک ناز فرعی زارع

-فردیس شهرک ناز فرعی ارمغان۴

-فردیس شهرک ناز فرعی گاز فرعی بیرقی

-فردیس شهرک ناز  فرعی گلنواز

-فردیس شهرک ناز  فرعی ششم

-فردیس شهرک ناز  فرعی دهم

-فردیس شهرک ناز  فرعی بازارچه

-فردیس شهرک ناز  فرعی پنجم

-فردیس شهرک ناز  فرعی چهارم

-فردیس شهرک ناز  فرعی سوم

-فردیس شهرک ناز  فرعی  هفتم

-فردیس شهرک ناز  فرعی نهم

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی میلاد

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ‌کالسکه

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بنی هاشم ۵۵

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی آل یاسین

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شقایق

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی علیپور

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی به آفرین

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی قریانلو

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شورگشتی ۱۰

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی طبرستان ۱۲

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اکبری ۸

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی انقلاب

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی دیو کلوچ

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی امیدی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی داوری

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شهبازی ۱۱

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۳

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی۱۵

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پاشازاده ۹

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ولیعصر

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ذکایی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی آق قرلو

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی مزروعی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تقی پور

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بوستان ۱۰

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بهارلو

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گودرزی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بوعلی سینا

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شقایق

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سرحدی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی غزل

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۷

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۶

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ شرقی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۴

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی شیرازی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ غربی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پردیس

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی وحدت

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۱

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۲

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تابان

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اردیبهشت

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی احمدی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی حافظیه

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی ثابتی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی داوری

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۴۸ دستگاه

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حسینی

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۱

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان  ۲

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳

-فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۲ متری اول

-فردیس خیابان طالقانی فرعی ۹ متری انقلاب

-فردیس خیابان طالقانی فرعی لاله

-فردیس خیابان طالقانی فرعی منصوری

-فردیس خیابان طالقانی فرعی حسینیه

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۲

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۴

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۶

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۸

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۵۰

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۵۲

-فردیس خیابان طالقانی فرعی گلبرگ

-فردیس خیابان طالقانی فرعی زمانی

-فردیس خیابان طالقانی فرعی اسکندری

-فردیس خیابان سعدی فرعی گلها

-فردیس خیابان سعدی فرعی  طالقانی

-فردیس خیابان سعدی فرعی بهار

-فردیس خیابان سعدی فرعی غلامی

-فردیس خیابان سعدی فرعی  صاحب الزمان

-فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۱

-فردیس خیابان سعدی فرعی  گلستان۴

-فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۶

-فردیس خیابان سعدی فرعی  گلستان ۹

-فردیس خیابان سعدی فرعی  بهشتی

-فردیس خیابان سعدی فرعی  گلستان ۱۵

-فردیس خیابان سعدی فرعی  ولایت

-فردیس خیابان سعدی فرعی المهدی

-فردیس خیابان سعدی فرعی گودرزی

-فردیس خیابان سعدی فرعی  مسجدالنبی

-فردیس خیابان سعدی فرعی جامی

-فردیس خیابان سعدی فرعی  لطفی

-فردیس خیابان سعدی فرعی امید

-فردیس خیابان سعدی فرعی نسترن

-فردیس خیابان سعدی فرعی  ۱۲ متری سعید

-فردیس خیابان سعدی فرعی  تکیه

-فردیس سفیددشت فرعی فرگاز

 -فردیس سفیددشت فرعی هند۱

-فردیس سفیددشت فرعی هند۳

-فردیس سفیددشت فرعی هند۴

-فردیس سفیددشت فرعی هند۵

-فردیس سفیددشت فرعی یاسمن شرقی

-فردیس سفیددشت فرعی بنفشه شرقی

-فردیس سفیددشت فرعی لاله شرقی

-فردیس سفیددشت فرعی نسترن شرقی

-فردیس سفیددشت فرعی سپیددشت

-فردیس سفیددشت فرعی ابر و مهتاب

-فردیس سفیددشت فرعی یاسمن

-فردیس سفیددشت فرعی بنفشه

-فردیس سفیددشت فرعی لاله غربی

-فردیس سفیددشت فرعی نسترن غربی

-فردیس سفیددشت فرعی شیراز

-فردیس سفیددشت فرعی افشین

-فردیس سفیددشت خیابان سپیدار

-فردیس سفیددشت خیابان سپیدار فرعی یاس

Related posts