کلسی تونین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ولدآباد 09121623463

کلسی تونین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر ولدآباد 09121623463

 

هورمون کلسی تونین درمتابولیسم کلسیم و فسفات شرکت می کند. داروی کلسی تونین سطح خونی کلسیم را کم می کند وبنابراین در درمان هایپرکلسمی و پوکی استخوان کاربرد دارد.درروش تزریقی میزان شکستگی وکاهش تراکم استخوان را کم می کند.

کلسی تونین

مکانیسم اثر کلسی تونین

شباهت توالی پروتیینی داروی کلسی تونین به هورمون کلسی تونین داخل بدن انسان باعث می شود تا اثر هورمون پاراتیرویید را خنثی کند.به طور مستقیم فعالیت استئوکلاست های استخوان را مهار می کند.

دفع کلیوی سدیم و کلسیم و پتاسیم ومنیزیم وفسفات را با مهار جذب کلیوی این ها افزایش می دهد.ترشح آب،کلراید، سدیم وپتاسیم را به توبول های کلیوی نیز افزایش می دهد.

فارماکودینامیک

کلسی تونین فعالیت استئوکلاست های استخوان را مهار می کند و بنابراین کلسیم سرم خون را کاهش می دهد. دفع کلیوی سدیم وکلسیم و پتاسیم ومنیزیم و فسفات را با مهار جذب کلیوی این ها افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک

داروی کلسی تونین به صورت تزریقی واسپری بینی مصرف می شود.

حداکثرغلظت پلاسمایی دارو درروش تزریقی (عضلانی/ زیرجلدی) بعداز16 الی 25 دقیقه ودرروش اسپری بینی بعداز 31الی 39 دقیقه  ایجاد می شود.

نیمه عمر داروی کلسی تونین حدود 43 دقیقه است وداروبعداز متابولیسم کلیوی  توسط ادرار دفع می شود.

مقدار مصرف کلسی تونین

بالغین

هایپرکلسمی: دز اولیه: 4واحدبرکیلوگرم به صورت عضلانی یا زیرجلدی هر12 ساعت; 8 واحدبرکیلوگرم به صورت عضلانی یا زیرجلدی هر12 ساعت به دزدرمانی افزوده می شود.ماکسیمم دز:8واحد برکیلوگرم هر6 ساعت.

بیماری پاژت:دز اولیه:100 واحددرروز عضلانی یا زیرجلدی.سپس 50 واحد درروز یا 50الی100 واحد هر1الی 3روز.

پوکی استخوان یائسگی: 100واحد یک روزدرمیان به صورت عضلانی یا زیرجلدی همراه با کلسیم یا ویتامین د

1اسپری(200واحد) درروز

کودکان

سلامتی وکارایی دارو اثبات نشده است.

هشدارها

  • توجه به واکنش های حساسیتی جدی وخطرناک مثل شوک آنافیلاکسی
  • افزایش خطر بروزبدخیمی ها درمصرف کنندگان این داروی کلسی تونین
  • امکان بروز هایپوکلسمی
  • آنتی بادی های موجود علیه کلسی تونین، پاسخ به درمان را کاهش می دهد.
  • درمادران شیرده با احتیاط مصرف شود.

نکات قابل توصیه

طی درمان با این دارو ازمصرف مقدار کافی کلسیم وویتامین د اطمینان حاصل نمایید.

درصورت بروز حساسیت پزشک را مطلع سازید; قبل ازشروع درمان، تست پوستی انجام شود.

تداخلات دارویی کلسی تونین

زولدرونیک اسید

املاح منیزیم ( کلراید، سیترات، هیدروکساید، اکسید، سولفات ) لیتیوم

موارد منع مصرف کلسی تونین

حساسیت به این دارو

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی چمن۳

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی چمن۱

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی رازی

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی خانجانی

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی کاج

 بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی کاج۱۸

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی جمهوری

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی نوبخت

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی بابک

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی جهانبخش

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی اوستا

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی ۱۲۱ متری

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی ۱۲۲ متری

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی ایران۶۹

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی الهیه

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی صراف

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی همت

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی کوی کاج

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی گلها

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زراعی

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق ۱

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۲

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۳

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۴

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۵

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۶

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۷

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی شقایق۸

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۱

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۲

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۳

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۴

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۵

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۶

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی زنبق۸

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی بهارستان۱

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی بهارستان۵

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی بهارستان۴

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی بهارستان۳

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی نگارستان ۳

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی نگارستان ۴

بهترین داروخانه ولداباد|ولدآباد اصفهانیها فرعی نگارستان۱

 

Related posts