زهرا عرفانی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

زهرا عرفانی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر…

Read More

رضا اسدی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

رضا اسدی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر…

Read More

امید صالح پور فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463

امید صالح پور فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463   امید صالح پور تخصص: متخصص جراحی پلاستیک و انحراف چشم (اکولوپلاستی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، جمالزاده شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، ش. 155، ک.پ : 1418854368   رضا اسدی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران، شهر تهران، میدان توحید، خیابان اول ستارخان، پلاک 16   زهرا عرفانی تخصص: متخصص چشم (افتالمولوژی) فوق تخصص: فوق تخصص انحراف و چشم پزشکی کودکان استان تهران،…

Read More

شیوا نظری فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463

شیوا نظری فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463   خون و سرطان شناسی کودکان   دکتر محمد فرانوش فوق تخصص: فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی و انکولوژی) تهران- خیابان کلاهدوز(دولت)- روبروی کوچه یارمحمدی- کوچه حسینیه- ساختمان پزشکان نرگس- طبقه 4- واحد26   دکتر فاطمه رجبی پور تخصص: متخصص کودکان فوق تخصص: فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی و انکولوژی) تهران – شهرک غرب – بلوار دادمان – جنب اورژانس بیمارستان آتیه   دکتر نسرین حبیبیان فوق تخصص: فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی…

Read More

سید محمدعلی احسانی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463

سید محمدعلی احسانی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463   خون و سرطان شناسی کودکان   دکتر محمد فرانوش فوق تخصص: فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی و انکولوژی) تهران- خیابان کلاهدوز(دولت)- روبروی کوچه یارمحمدی- کوچه حسینیه- ساختمان پزشکان نرگس- طبقه 4- واحد26   دکتر فاطمه رجبی پور تخصص: متخصص کودکان فوق تخصص: فوق تخصص خون و سرطان شناسی کودکان(هماتولوژی و انکولوژی) تهران – شهرک غرب – بلوار دادمان – جنب اورژانس بیمارستان آتیه   دکتر نسرین حبیبیان فوق تخصص: فوق تخصص خون و سرطان شناسی…

Read More