تاول |تخصصی ترین گفتار درمانی درمطهری  کرج 09121623463

تاول |تخصصی ترین گفتار درمانی درمطهری  کرج 09121623463

تاول نوعی ضایعه پوستی (به انگلیسیblister) است . تورم به شکل کیسه‌ای کوچک حاوی مایع آبی (سرم) و گاه خون یا چرک در داخل یا زیر پوست است .

تاول یک منطقه دردناک و متورم پوست است که در آن مایع در زیر لایه بیرونی پوست جمع شده است

تاول به‌طور شایعی در نتیجه اصطکاک ناشی از کفشی که اندازه پا نیست یا مالش جوراب بر روی پوست پا به وجود می‌آیند.

آبکیسه (به انگلیسیbulla) نوعی ضایعه پوستی به شکل تاولی بزرگ حاوی مایع آبگون (serous fluid) یا آبگون چرکی (سروزی چرکی) است. این ضایعه طبق تعریف تاولی با بیش از یک سانتیمتر قطر می‌باشد.

مراقبت از تاول

Related posts