گام دوم : توصیف احساس آشفتگی و عصبانیت در مقابل احساس آرامش|گفتار توان گستر البرز

گام دوم : توصیف احساس آشفتگی و عصبانیت در مقابل احساس آرامش|گفتار توان گستر البرز

 

اولین چیزیی که نیاز دارید آموزش تفاوت بین آرام بودن و عصبانی بودن است.
🔴این آموزش را زمانی که کودکتان آرام است انجام دهید .
🔴از یک دماسنج احساسات
استفاده کنید. دماسنج احساسات : چهره شاد در پایین چهره عصبانی در بالای صفحه و تعدادی چهره مابین این دو چهره )

🔴به کودکتان بگویید وقتی ما شاد و آرام هستیم درپایین دماسنج هستیم بگویید الان که وی آؤام است در پایین دماسنج است و جایگاهش را نشانش دهید.

🔴حتی میتوانید تصاویر خود کودک را وقتی که آرام است یا تصاویر دیگری از آرامش و شادی نشانش دهید.
سپس بگویید وقتی ما خوشحال نیستیم در بالای دماسنج هستیم ، یعنی آشفته ایم.

🔴 تصویر کودک را وقتی عصبی و آشفته است یا تصاویر کودکان دیگر را در حالت عصبانیت وآشفتگی نشانش دهید.

🔴میتوانید واژه CHILD TANTRUMرا گوگل کنید تا تصاویر مربوطه را پیدا کنید

🔴همچنین برای فهماندن به او میتوانید قیافه کودکی را که عصبی است یا آرام وخوشحال است را به خود بگیرید .

🔴همچنین می توانید در مورد احساسا ت میانه دماسنج مثل ناراحتی و ترس صحبت کنید.
🔴به تلاش خود برای نامگذاری احساسات مختلف ادامه دهید تا زمانی که کودکتان شروه به فهمیدن آنها کند.
حتی میتوانید احساسات کودک را وقتی مشاهده کردید Label گذاری کنید برای مثال وقتی کودکتان شروع به عصبانیت کرد به دماسنج اشاره کنید بگویید تو آشفته بنظر میایی درحالیکه به صورتک عصبی کنار دماسنج اشاره می کنید ، در واقع فقط به او کمک کنید بفهمد احساسات چگونه بنظر می آیند.

🔴حتی برخی والدین از حالت های مختلف احساسات کودکشان عکس می گیرند و از همان ها برای نشان دادن تفاوت احساساتش به او استفاده می کنند.

🔴خلاق باشید و در مورد احساسات زیاد صحبت کنید وقتی کودکتان شروع به فهمیدن احساسات کرد به مرحله سوم بروید.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts