آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس چین صوتی واریس های چین صوتی تحت بزرگ نمایی بالا مورد ارزیابی قرار می گیرند و با لمس کردن متناوب می توان فهمید رگ های تغذیه کننده و تخلیه کننده آن کدامند .سپس رگ ها با استفاده از اپی نفرین سرد با غلظت 1:10000منقبض می شوند و آنگاه یک کمپرس از سالین یخ زده در عمق چین صوتی گذاشته می شود تا در برابر کاف لوله تراشه محافظت کند .لیزر دی اکسید کربن مختصر defocusشده و در توان W2-1به کار گرفته می شود. سپس…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:کیست ها

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:کیست ها کیست های چین صوتی به وسیله لارنگوویدئواستروبوسکوپی از ندول ها پولیپ ها افتراق داده می شوند .کیست هایی که لایه سطحی لامینا پروپریا را پر می کنند اغلب به لیگامان صوتی می آویزند و در بیشتر موارد باعث از بین رفتن موج مخاطی بر روی ضایعه می شوند. ضایعات سطحی تر نظیر ندول ها تمایل دارند هنوز یک موج مخاطی محسوس و مرطوب داشته باشند . کیست ها و دیگر ضایعاتی که هنگام لمس حین عمل به آسانی از لیگامان صوتی جدا نمی…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:ضایعات سطحی چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:ضایعات سطحی چین صوتی ندول های چین صوتی که با درمان طبی و گفتار درمانی برطرف نشده اند و پولیپ هایی که سبب ایجاد دیس فونی می شوند را می توان با جراحی برداشت .ضایعات دو طرفه چین های صوتی .نگرانی عمده ای ایجاد می کنند .به طور معمول ضایعه بزرگ تر برداشته می شود با این امید که ضایعه کوچک تر برطرف می شود .با این حال واکنش بر روی چین مقابل می تواند بر مسائل تکنیکی یا تکنیک هیپرفانکشنال دلالت کند .ضایعات دو…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان جراحی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان جراحی پیش از مداخله جراحی باید امداخلات رفتاری و طبی به حداکثرخود برسند .رعایت بهداشت صدا .پرهیز از استفاده نادرست از صدا و برطرف شدن سو استفاده از صدا باید انجام شود .بیمارانی که نتوانند این کارها را انجام دهند .با مشکلات راجعه ای مواجه می شوند .جراحی در بیمارانی که نمی توانند خود را با توصیه های مربوط به تولید بهداشتی صدا که پاتولوژیست زبان گفتاری و آموزگار صدا آموزش می دهند وفق دهند نسبتا کنتراندیکه است .تمام بیماران یاد می گیرند که…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:نقش پاتو لوژیست زبان گفتاری وآموزگار صدا

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:نقش پاتو لوژیست زبان گفتاری وآموزگار صدا پاتولوژیست زبان گفتاری و آموزگار صدا ضمن کار کردن با بیماران به آ ن ها کمک می کنند خوانندگی و کارآیی صحبت کردن خود را بهبود بخشند سو استفاده از صدا را حذف کنند .استفاده نادرست از صدا را تصحیح کنند و بهداشت صدای خود را رعایت کنند .خواننذگان باید بفهمند که سو استفاده از صدا حین تکلم درتماس نزدیک با صدای خوانندگی است . به آ ن ها یاد داده می شود از کشیدگی گردن پرهیز کنند…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان درمان طبی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:درمان درمان طبی تکیه گاه اصلی درمان طبی برای یک خواننده تغییر صحیح سبک زندگی است.این کار با حفظ هیدراسیون کافی آغاز می شود. به علاوه در بسیاری از موارد استفاده محافظه کارانه از صدا در یک دوره مشخص بهترین درمان است.هنگام سفر یا خوابیدن در اتاق های که رطوبت آنها کافی نیست باید از یک دستگاه مرطوب کننده (بخور)استفاده شود.تغییر رژیم غذایی و پرهیز از محرک ها همواره اهمیت دارد به ویژه زمانی که خواننده نا خوش است.این مداخلات در کل سبب ارتقای بهداشت…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:لغو برنامه عای اجرایی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:لغو برنامه عای اجرایی لغو احتمالی یک اجرا می تواند خواننده حرفه ای و لارنگولو ژیست را تحت استرس شدید قراردهد.خواننده و مدیر اجرایی برنامه ها نگرانی های عمده ای فراتر از بحث سلامتی خواننده تکرارپذیری مشهود و التزامات مالی .سبک موزیک و اهمیت اجرا نیز متغیرهای مهمی هستند .خشونت صدا در یک خواننده موسیقی راک در سطح کشور قابل قبول نخواهد بود .توصیه های پزشک برای اجرای برنامه بدین صورت دسته بندی می شوند .1)وضعیت های که در آن ها صدمه به حنجره با…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس های چین صوتی

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:واریس های چین صوتی یک واریس واقعی چین صوتی عبارت است از یگ رگ متسع .پیچ خورده یا بلند که از میکروسیرکولاسیون چین صوتی منشا می گیرد و معمولا در خوانندگان حرفه ای مونث بروز می کند .علت ایجاد این ضایعه نسبتا نا شایع مشخص نیست اما این مساله که بیشتر زنان خواننده را مبتلا می سازد .بیانگر آن است که هورمون ها و ترومای صوتی عوامل اصلی در بروز آن هستند .لارنگولوژیست باید مشخص کندکه آیا علایم بیمار با سیکل قاعدگی وی ارتباط دارد…

Read More

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:بیماری پولمونری (ریوی)

آدرس بهترین توان بخشی در کرج:بیماری پولمونری (ریوی) هرگونه بیماری ریوی .قدرت موجود برای خوانندگی یا فونایشن را تغییرمی دهد و از توانایی خواننده برای تعدیل آن می کاهد .سلامت ریوی و شرایط مطلوب برای پشتیبانی مناسب از صدا اهمیت دارند .یک نوع غیر معمول اما خوب شناخته شده از آسم القا شده به وسیله فعالیت در بعضی خوانندگان وجود دارد که وقتی آن ها برای مدت طولانی آواز می خوانند خود را نشان می دهند .این آ سم القا شده بر اثر راکتیو بودن راه هوایی را می توان…

Read More

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:اظطراب

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:اظطراب تشویش و اظطراب قبل از اجرای برنامه طبیعی است .تعداد اندکی از بیماران دارای صدای حرفه ای ممکن است از حضور اجرا وحشت داشته باشند .این قبیل خوانندگان باید یاد بگیرند به واسطه کار کردن با مربی صدا و لارنگولوژیست با این اظطراب کنار بیایند .داروهای گوناگونی بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته اند اما همه آ ن ها بالقوه با عوارض جانبی همراهند و هیچ کدام نتوانسته اند با تمرین خوب و اعتماد به نفسی که از خود اجراهای مکرر تحت…

Read More