لوئیس بونوئل

هر فردی بهترین  هم که باشد . اگر زمانی که باید باشد . نباشد …. همان بهتر که نباشد …!      

Read More

یه زندگی خوب و آروم

  از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش می کردند تو کجا بودی ؟گفت : در صف کمال اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن . مشکلی که با پول حل شود . مشکل نیست هزینه است ! همیشه رفیق پا برهنه ها باش  چون ریگی به کفششان نیست !! با تمام فقر .هرگز محبت را گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن ! هر کس سازخودش را می زند  اما مهم شما هستید که به…

Read More

هوش از نوع مصنوعی !!

به نظر شما اگر روزی در بیمارستان، زمانی که از مغزتان عکسبرداری می کنند، مشخص شود که مغز شما از سیم ها و مدارات مجتمع و قطعات الکترونیکی تشکیل شده است، چه عکس العملی خواهید داشت؟ اکثرا در روزنامه ها، تلویزیون، فیلم ها و بازی های کامپیوتری به این مقوله پرداخته شده اما درست درک نشده است. آیا یک ربات می تواند همانند یک انسان فکر کند، شعر بسراید، رانندگی کند، عاشق شود و یا آیا زمانی می رسد که بتوان مغز یک ربات را با مغز یک انسان تعویض…

Read More